Om Lærervikaren

Lærervikaren er undervisningsopplegg klart til bruk. Oppleggene inneholder alt fra notatsider med tydelige instruksjoner, til ferdige presentasjoner, oppgaver, spørsmål og veiledning. Alle fag for 1.-10. trinn er dekket, og er utarbeidet og kvalitetssikret av pedagoger. Skolene tilbys å prøve løsningen gratis i én måned. Trykk her for instruksjonsvideoer.

Laerervikaren.no er et intuitivt, enkelt og rimelig konsept for skolen. Det er lett å administrere og gjør skolehverdagen enklere for ledelse, lærere og vikarer. Mest av alt gir undervisningsoppleggene elevene bedre læring i vikartimene.

Variasjon i undervisningsmetode og oppgaveløsing
Lærervikaren er en abonnementstjeneste med lav årlig kostnad. Lærervikarer og lærere kan gi tilbakemeldinger i programmet. Tjenesten kan bestilles av grunnskoler i Norge.

Verdien ligger i at undervisningsopplegget er klart til bruk. Det er både variasjon i undervisningsmetode og i oppgaveløsing. Lærervikaren består av notatsider med tydelige instruksjoner, presentasjoner, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, videoer, quizer, kryssord og oppgaver som «fleip eller fakta», «stokk om bokstavene» og «fyll inn det som mangler».  

Bildene er hentet fra nettsidene iStock.com og flickr.com. 

Slipper å ringe vikarene
Bemanningsløsningen gjør det enklere for skoler å finne dyktige og tilgjengelige vikarer og ikke minst administrere sine vikarer på en effektiv måte. Via løsningen legges vikartimer ut av for eksempel avdelingsleder og timene vil være synlige og tilgjengelige for registrerte vikarer. Skolene kan velge hvilke vikarer de ønsker å tilknytte sin vikarpool.

Vikarene får tilgang til alle undervisningsoppleggene i Laerervikaren.no. Vikaren kan forberede seg godt til timen, også på kort varsel. Elevene sikres dermed god undervisning. Bemanningsløsningen møter behovet for både enkel administrering og kvalitetssikring av vikartimene.

1,3 millioner vikartimer
1,3 millioner vikartimer avholdes hvert år i norsk grunnskole. En av tre vikartimer holdes av vikarer uten godkjent lærerutdanning. Hver tredje lærer mener at elevene deres ikke har faglig utbytte av vikartimene, og 40 prosent av lærerne i barneskolen melder om mye bråk og uro i vikartimene (kilde: Utdanningsforbundet).

Mange skoler sliter med tilgang på vikarer, samt kvalitetssikring og gjennomføring av vikartimene. Undervisningsopplegget i Lærervikaren skal møte disse utfordringene, med nyttige og enkle verktøy. Man får brukernavn og passord – og vips, så er man i gang.

Sagt om Lærervikaren
"Jeg ga vikaren tilgang til undervisningsopplegget «Makt, demokrati og diktatur» i samfunnsfag på 7. trinn. Tilbakemeldingene fra vikaren var virkelig bra. Vikaren mente alt var utrolig oversiktlig og greit, og sa at elevene hadde vært engasjerte, hyggelige og flinke. Dette sier litt om laerervikaren.no. Skal jeg være borte senere en gang og fortsatt har mulighet til å hente opplegg fra dere, vil jeg gjøre det", sier Merethe Halvorsen ved Mortensnes skole, Tromsø.

"Jeg vil skryte av nettsidene. De er intuitive og meget lette å bruke. Ved hjelp av få klikk finner man både det man leter etter og muligheten til å skrive ut oppleggene. Det er enkelt å administrere brukere, både å legge til og eventuelt slette korttidsvikarer", sier Rune Kristiansen, pilotbruker av laerervikaren.no og avdelingsleder ved Kaland skole.

Quiz
Quizen består av over 5000 spørsmål for de ulike trinn. Dere velger selv antall spørsmål, og hvilke fag og tema elevene skal quizes i. Quizen vises på lerret i klasserommet, og elevene kan delta ved håndsopprekning eller via smarttelefon.

 

For GRATIS TEST av Lærervikaren:
Gå inn på
www.laerervikaren.no og registrer deg og din skole.

 

Q&A for Lærervikaren 

  • Laerervikaren.no er undervisningsopplegg klart til bruk. Vises på lerret i klasserommet. 
  • Innholdet er laget og kvalitetssikret av pedagoger.
  • Laerervikaren.no består av notatsider med tydelige instruksjoner, presentasjoner, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, videoer, quizer, kryssord og oppgaver som «fleip eller fakta», «stokk om bokstavene» og «fyll inn det som mangler».

 

ABONNEMENT, BINDING OG TILGANG 

Hvem kan abonnere på løsningen? Alle grunnskoler i Norge.

Hvem kan betale for løsningen? Alle grunnskoler i Norge. 

Hva koster det? Skolene betaler en viss sum per elev. Man kan se summen for eget elevantall når man registrerer seg. 

Er det bindingstid? Ja, man kjøper 12 måneder, men man får mulighet til å prøve løsningen én måned gratis hvis man ønsker dette. 

Kan man velge å betale for enkelte trinn? Ja; for 1.-4. trinn, 1.-7. trinn, 1.-10. trinn, 5.-7. trinn, 5.-10. trinn og 8.-10. trinn. 

Hvem kan logge seg inn/ Hvordan får man tilgang til siden? En abonnent/skole velger selv hvilke ansatte og vikarer som skal ha tilgang til siden. 

Hvordan logger man seg inn? Man får en lenke tilsendt på mail om pålogging. 

 

UNDERVISNINGSOPPLEGGET, FAG OG LÆREBØKER 

Hvordan er undervisningsoppleggene spesielt tilpasset lærervikarer? Undervisningsopplegget er klart til bruk og har tydelige instruksjoner i notatsidene. 

Hvor mange undervisningsopplegg er det på nettsiden? Ca 2200. 

Er undervisningsoppleggene laget ut i fra lærerbøker som brukes i grunnskolen? Nei. 

Hva har dere laget undervisningsoppleggene ut i fra? Et bredt utvalg litteratur. 

Er det undervisningsopplegg til alle fag i grunnskolen? Ja. 

Hvem har laget undervisningsoppleggene? Innholdet er laget og kvalitetssikret av pedagoger. 

 

HVEM KAN BRUKE LÆRERVIKAREN, ENDRINGER OG TILPASNINGER 

Kan mange bruke dette samtidig på skolen? Ja. 

Kan vi som vanlige faglærere benytte oss av dette? Ja. 

Kan lærere også bruke undervisningsoppleggene? Ja. 

Kan en vikar logge seg på for eksempel hjemme i forberedelsene? Ja. 

Kan vi som lærere endre på presentasjonen om vi ønsker det? Nei. Man kan skrive inn ønsker om endringer i feltet «diskuter undervisningsopplegget her». 

Kan man selv gå inn og gjøre endringer og tilpasninger i undervisningsoppleggene? Nei. 

Kan vi på skolene tilpasse innholdet til de trinnene vi selv velger? Nei. 

Hvorfor kan man ikke lage endringer selv/ justere innholdet? Det er fordi Lærervikaren har rettighetene til undervisningsoppleggene, og det skal være en enhetlig og oppdatert løsning til enhver tid. Alle kan allikevel sende innspill til endringer på sidene.

Kan vi bruke de samme presentasjonene flere ganger? Ja. 

For å finne et undervisningsopplegg til for eksempel 5. trinn, går man inn på fag eller trinn? Man kan gå inn på begge måtene; både på fag eller trinn. I tillegg finnes en søkefunksjon. 

 

VARIASJON, OPPGAVER OG OPPDATERINGER 

Kommer det flere undervisningsopplegg til hvert kompetansemål? Ja. 

Hva slags type oppgaver finner vi i undervisningsoppleggene? Individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, quiz, «fleip eller fakta», kryssord, «stokk om bokstavene» og «fyll inn det som mangler». 

Hvilke variasjoner finnes i undervisningsoppleggene? Det er både variasjon i undervisningsmetode og i oppgaveløsing. 

 

 

ONLINE ELLER LASTE NED? 

Må man være online for å bruke dette, eller kan det lastes ned? Man må være online. 

Er det tillatt å laste ned dette på en minnepenn og distribuere dette til vikarene? Nei. 

Hvorfor kan man ikke laste ned undervisningsopplegget? Fordi Lærervikaren har rettighetene til undervisningsoppleggene, og det skal være en enhetlig og oppdatert løsning til enhver tid.

Kan man sende link til hvert enkelt undervisningsopplegg? Ja. 

 

KONSEPTET 

Hva er tanken bak konseptet? Laerervikaren.no er undervisningsopplegg klart til bruk - for å styrke vikarundervisningen. 

Hvem står bak konseptet laerervikaren.no?  Trivselsleder AS v/ Kjartan Eide og Tommy Bottenvik. 

Er dette et norskutviklet konsept? Ja. 

Hvordan er innholdet kvalitetssikret? Innholdet er laget og kvalitetssikret av pedagoger. 

Distribuerer dere lærervikarer? Nei. 

 

ANNET/ DIVERSE 

Får vi tilbud om kurs i bruken av dette? Hvis man ønsker kurs i bruken av Laerervikaren.no, kan man sende mail til post@laerervikaren.no og be om et tilbud på dette. 

”Sist brukte timer” – hva vil det si? «Sist brukte timer» er de timene brukeren selv har brukt. 

”Populære timer” – hva vil det si? «Populære timer» er de timene som er mest brukt av alle abonnentene til sammen. 

Hvordan kan man gi tilbakemelding på undervisningsoppleggene? Ved å trykke på «gi oss en tilbakemelding», eller ved å skrive en kommentar til et konkret undervisningsopplegg nederst på siden.