Bemanningsverktøy og undervisningsopplegg
- klart til bruk!

Prøv gratis i 30 dager Klikk her!Enkel og effektiv bemanning av vikarer.

 

Tydelig og rask kommunikasjon mellom vikarinnkaller og

lærer, og mellom lærer og vikar.

 

Oversiktlig og visuell fremstilling av alle skolens

vikartimer i kalenderfunksjon.

 

Over 2000 ferdige undervisningsopplegg for bruk i

vikartimer på 1. - 10. trinn.   

Sparer 10-12 timer i uka

"Laerervikaren.no sparer oss for 10-12 timer i uka! Vikarhåndteringen har blitt mye enklere, og løsningen sikrer god kommunikasjon mellom ledelse, vikarer og lærere. At løsningen inneholder mange ferdige undervisningsopplegg letter hverdagen for oss. Vi er i tillegg superfornøyd med at lærerne også kan laste opp egne opplegg til vikarer. Anbefales på det varmeste."

- Ine Øvrum, vikarinnkaller Nordpolen skole, Oslo

"Vi er veldig fornøyd med tjenestene fra Lærervikaren. Det er nå veldig enkelt å finne vikarer til timene, og dersom vi står uten vikaropplegg så kan vi bare velge fra Lærervikaren."

- Ida Reiersen, undervisningsinspektør Slemdal skole, Oslo

Enklere skolehverdag for ledelse, lærere og vikarer

Undervisningsopplegget er svært lett å administrere, gir ikke noe merarbeid, og skal gjøre skolehverdagen enklere for ledelse, lærere og vikarer. Hovedmålet er å gi elevene bedre læring i vikartimene.

Verdien ligger i at undervisningsopplegget er helt klart til bruk og har tydelige instruksjoner i notatsidene.

Lærervikaren består av notatsider, presentasjoner, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, quizer, videoer, «fleip eller fakta»-oppgaver, kryssord, «stokk om bokstavene» og «fyll inn det som mangler».

Nå med egen Quizløsning

Quizen består av over 5000 spørsmål tilknyttet kompetansemålene. Dere velger selv antall spørsmål, og hvilke fag og tema elevene skal quizes i.

Quizen vises på projektor i klasserommet, og elevene kan delta ved håndsopprekning eller via smarttelefon.

Spill demo

2221 undervisningsopplegg som oppdateres kontinuerlig

Lærervikaren er en abonnementstjeneste med lav årlig kostnad. Skolene tilbys gratis prøvetid på 30 dager.

Per i dag dekker Lærervikaren alle kompetansemål for 1.-10. trinn.

Tjenesten kan bestilles av enkeltskoler.

Slik kommer du i gang:

 • Registrer

  Skolen eller kommunen registrerer seg som abonnent.Registrer deg her

 • Logg deg inn

  Skolen gir vikaren/ læreren tilgang

 • Finn tema

  Velg trinn, fag og tema

 • Undervis

  Skriv ut notatsider og vis undervisnings-opplegget fra nettsiden i klasserommet

«Vikarkrise» i norsk skole

1,3 millioner vikartimer avholdes hvert år i norsk grunnskole. En av tre vikartimer holdes av vikarer uten godkjent lærerutdanning. Hver tredje lærer mener at elevene deres ikke har faglig utbytte av vikartimene, og 40 prosent av lærerne i barneskolen melder om mye bråk og uro i vikartimene.

«I hvilken grad har lærervikarene på skolen der du jobber vært kvalifiserte lærere med godkjent utdanning det siste året?»
Ganske sjelden 15%
Svært sjelden 23%
Aldri 8%
«Elevene mine rapporterer om mye bråk og uro i vikartimene»
Helt enig 16%
Delvis enig 34%
«Jeg har inntrykk av at elevene mine stort sett får greit utbytte av timene med vikar»
Delvis uenig 28%
Helt uenig 8%

(Kilder: Respons og Utdanningsforbundet, 2013)

Ja, jeg vil gjerne prøve Lærervikaren!

Jeg får 30 dager gratis. En uke før gratisperioden utgår, mottar jeg en epost med link til bestilling av abonnement.

Prøv gratis i 30 dager Klikk her!